Strona Główna : Dokumenty Szkoły : Aktualności : Osiągnięcia : Kontakt


e-Dziennik

INNOWACJE PEDAGOGICZNE


Witamy serdecznie na stronie naszego gimnazjum
    Nasze gimnazjum stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju wszystkim uczniom według ich potrzeb, możliwości, zdolności i pragnień. Zapewniamy dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Stawiamy sobie za cel wychowywać każdego ucznia na człowieka otwartego na potrzeby innych, przybliżając uniwersalne wartości i ideały: dobro, piękno, prawda, sprawiedliwość, tolerancja i wolność."W wychowaniu chodzi właśnie o to,
    ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
    o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał,
    aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
    umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
    to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim,
    ale i dla drugich."

Jan Paweł II (2-06-1980r. UNESCO)

    Wiele miejsca szkoła poświęca nauce języków obcych. Wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe oraz nowoczesne Centra Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej. Młodzież bierze udział w wielu akcjach charytatywnych. W szkole są organizowane liczne imprezy i konkursy. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są otoczone opieką ze strony nauczycieli.
    Szkoła przy współpracy instytucji wspomagających (Komenda Miejska Policji
w Łomży, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łomży, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastkowie, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie, Krakowskie Biuro Promocji Kultury, Ośrodek Zdrowia w Miastkowie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku o/Łomża) realizuje zadania profilaktyczne skierowane do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.
Gimnazjum wypracowało swoje zwyczaje, które stały się tradycją szkoły. Należą do nich:

ŚWIETO SZKOŁY
Ślubowanie i pasowanie uczniów klas I
Otrzęsiny klas I
Dzień Edukacji Narodowej
Jasełka
Bal Noworoczny
Dni Kultury Uczniowskiej
Bal Absolwentów
Dzień Rodziny
Uroczyste Pożegnanie Klas III

    Gimnazjum ma dobrą bazę lokalową. Mieści się w budynku pozostałym po szkole podstawowej, który został rozbudowany i jest na bieżąco modernizowany.
W kwietniu 2005 została oddana do użytku nowoczesna hala sportowa, z której korzystamy wspólnie ze szkołą podstawową .    W roku szkolnym 2017/2018 do gimnazjum uczęszcza 100 uczniów (6 klas: 3-II, 3-III) z 16-u miejscowości gminy Miastkowo.
Mamy 17-osobową kadrę pedagogiczną, w tym 16 nauczycieli dyplomowanych i 1 nauczyciela mianowanego, w której panuje bardzo ciepła, rodzinna atmosfera.


SPONSORZYKoło Łowieckie ALBINOS z Warszawy

Fundacja BONUM z Warszawy

Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA

Katarzyna i Krzysztof Ustaszewscy - Usługi Transportowe Zaruzie

Ksiądz Proboszcz Parafii Miastkowo - Czesław Dygan

Mirosław i Marek Laskowscy - Wytwórnia Wyrobów z Drewna " RYMEROL" Rybaki

DZIĘKUJEMY


Administrator strony : mgr Lidia Białobrzeska