Strona Główna : Dokumenty Szkoły : Aktualności : Osiągnięcia : Kontakt

Sponsorzy sztandaru

KONKURS O PATRONIE


        W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które na stałe zapadają w pamięć. Takim doniosłym wydarzeniem dla młodzieży, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników było nadanie naszemu gimnazjum imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na dziesięciolecie szkoły, w 91 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 13 listopada z dumą przyjęliśmy imię i sztandar szkoły. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni goście, nauczyciele, rodzice, uczniowie.
Swoją obecnością zaszczycili nas:

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski
Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej

SZ.P. Jerzy Kiszkiel
Podlaski Kurator Oświaty

SZ.P. Dorota Szymonowicz
Dyrektor Delegatury Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Łomży

Radni Powiatu Łomżyńskiego

Zaprzyjaźnieni Księża

Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Łomżyńskiego

Radni Gminy Miastkowo

Sz.P. Lidia Małgorzata Grzejka
Wójt Gminy Miastkowo

Szefowie służb, straży i inspekcji wojewódzkich i powiatowych

Dyrektorzy urzędów, Prezesi instytucji, przedstawiciele samorządów

Dyrektorzy Gimnazjów Powiatu Łomżyńskiego
wraz z Pocztami Sztandarowymi


Delegacja z zaprzyjaźnionej Gminy Naujene z Łotwy
na czele z Panią Marią JurkovąDLACZEGO ZDECYDOWALIŚMY SIĘ NA WYBÓR PATRONA?
Przede wszystkim, dlatego, że każdy z nas szuka dla siebie mistrza, którego chciałby w życiu naśladować. Potrzebujemy osób, które swoim życiem pokażą nam, że możliwe jest osiągnięcie zamierzonych celów, pomimo, że mogą się one wydawać trudne, czy wręcz nierealne. Takie przykłady potrzebne są zwłaszcza ludziom młodym, wchodzącym w dorosłe życie. Czas spędzony w szkole to nie tylko okres, w którym zdobywają wiedzę, to także czas, w którym mają nauczyć sie dokonywać wyborów, zastanowić się jakie cele warto sobie w życiu postawić, jakimi zasadami warto się kierować. Potrzeba więc, nam mistrzów, przykładów, wzorów. Słowa uczą, przykłady pociągają.

DLACZEGO JÓZEF PIŁSUDSKI?

Dla jednych autorytet narodowy dla innych dyktator- dla wszystkich jednak postać , która wywarła nieprzeciętny wpływ na losy naszego kraju i Europy. Dziedzictwo myślenia i działania Marszałka pozostaje żywe do dziś. Historycy i laicy sprzeczają się, idealizują osiągnięcia, demonizują błędy, ale jedno jest pewne- charyzma, odwaga i wytrwałość tego człowieka uczyniły z niego wielkiego polityka, który podjął trud budowy Polski niepodległej, wpłynął na ukształtowanie jej granic i ustrój polityczny. Wybraliśmy go wspólnie na naszego patrona ponieważ mąż stanu, jakim był Józef Piłsudski, jest dla nas wzorem patriotyzmu i cnót obywatelskich. Podziwiamy go za pracę i wytrwałość, ofiarę i krew, za odwagę i śmiałość. Wierzymy, że każdej minucie swego życia, w mrozach Syberii, okopach I Wojny Światowej, w niemieckich więzieniach, piastując najwyższe urzędy i stanowiska państwowe zawsze przed oczami miał Polskę. Kraj, w którym każdy obywatel, bez względu na narodowość, może w atmosferze wzajemnego uznania i poszanowania -uczyć się, rozwijać i pracować.


"Odrodzona Rzeczpospolita Polska szuka dróg własnych,
by wychować młode pokolenia dzielnych obywateli,
którzy by jej wielkość i chwałę szerzyć i utrwalić zdołali."

Józef Piłsudski


Podczas całej uroczystości towarzyszyła nam Łomżyńska Orkiestra Dęta na czele z Panem Waldemarem Borusiewiczem oraz zespół taneczny "Mażoretki"
Pan Henryk Rupacz - Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo, odczytał i wręczył Pani Agnieszce Zduńczyk - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum, akt nadania imienia szkole.
Uroczyste ślubowanie od przedstawicieli szkoły odebrała Pani Lidia Małgorzata Grzejka - Wójt Gminy Miastkowo.
Pani Maria Jurkova z Łotwy, która jest przyjacielem naszej szkoły i sercem mocno związana z naszą Ojczyzną, zaśpiewała pieśń "Polskie kwiaty". Wszyscy goście byli bardzo wzruszeni.
Na zakończenie uroczystości została odsłonięta przez Panią Dorotę Szymonowicz - Dyrektora Delegatury Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Łomży oraz Pana Jerzego Kiszkiela - Podlaskiego Kuratora Oświaty tablica pamiątkowa poświęcona patronowi szkoły Józefowi Piłsudskiemu.
Pamiętając również o walczących za naszą Ojczyznę, delegacja nauczycieli i uczniów złożyła wiązankę na grobie poległych za naszą wolność.PAMIĄTKOWE GWOŹDZIE W DRZEWCE SZTANDARU
WBILI LICZNI FUNDATORZY:Pan Zdzisław Wilczko
Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Państwo Jadwiga i Krzysztof Ustaszewscy
właściciele TARTAKU w Miastkowie

Pan Andrzej Wszeborowski
właściciel Firmy Usługi budowlane i konserwatorskie

Pan Zygmunt Puławski
współwłaściciel drukarni Libra-Print

Pan Jerzy Żakowicz
Prezes Koła Łowieckiego Nr 69 Albinos z Warszawy

Pan Wiktor Tyszko
Właściciel Firmy EPITAFIUM w Łomży

Pan Andrzej Piotrowski
Radny Powiatu Łomżyńskiego

Pan Waldemar Górski
właściciel Biura Turystycznego ROBIN w Łomży oraz kompleksu agroturystycznego OLSZYNKA

Pan Czesław Filipkowski
Dyrektor Przedstawicielstwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA w Łomży

Pan Fabian Okurowski
Właściciel Biura Obsługi Inwestycji

Pan Henryk Domian
Dyrektor Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Miastkowie

Pan Andrzej Ustaszewski
właściciel firmy ROLSKUP w Miastkowie

Państwo Maria i Janusz Jankowscy
właściciele sklepu Zenit w Miastkowie

Pan Jacek Wileński
właściciel firmy transportowej Trans-Turyst

Pan Stanisław Jabłoński
Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomży

Pan Witold Żurko
Prezes Zarządu Ambrela System

Panowie Wojciech i Jacek Kowalczyk
właścicieei firmy Granity, Marmury Kowalczyk w Ostrołęce

Państwo Halina i Krzysztof Abramczyk
właściciele Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego CERAMIK

Pani Anna Wądołowska
właścicielka Księgarni OMNIBUS

Pan Rafał Skrzydeł
Prezes Fundacji Komandor w Warszawie

Pan Jarosław Kulesza
właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Agro-Rolnik

Pan Adam Wykowski
Prezes Zarządu PKS Łomża

Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej w Rydzewie

Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej w Miastkowie

Pracownicy Publicznego Gimnazjum w Miastkowie

Rada Rodziców

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Miastkowie
ZA DAR SERCA ZŁOŻONY NA SZTANDAR SZKOŁY
DZIĘKUJEMY TAKŻE:Państwu Grażynie i Edmundowi Białobrzewskim
właścicielom Piekarni w Miastkowie

Państwu Agnieszce i Arturowi Komor

Panu Adamowi Sokalskiemu

Państwu Jolancie i Kazimierzowi Korzenieckim

Panu Wiesławowi Brzozowemu
właścicielowi firmy reklamowej HEXAN

Panu Dariuszowi Czartoryskiemu
właścicielowi firmy budowlanej w Miastkowie

Dziękujemy
SZKOLNY KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

9 grudnia 2014 roku w związku z rocznicą urodzin naszego patrona Józefa Piłsudskiego wszystkie klasy naszego gimnazjum wzięły udział w Szkolnym Konkursie wiedzy o Patronie Szkoły. Celem konkursu było przypomnienie najważniejszych wydarzeń z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zadaniem konkursowym było rozwiązanie testu, który sprawdzał poziom wiedzy uczniów o patronie szkoły. Oto wyniki:

Miejsce I klasa IB
Miejsce II klasa IIIA
Miejsce III klasa IIIC.

W nawiązaniu do rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego nagrodą w konkursie był oczywiście tort urodzinowy. Wręczenie nagrody odbyło się 19 grudnia 2014r. Podczas klasowej wigilii uczniowie mogli skonsumować swoją nagrodę.Dziękujemy wszystkim klasom za udział w konkursie.
Życzymy powodzenie w kolejnym etapie konkursu.


Opracowały:mgr Beata Mierzejewska ,
mgr Elżbieta Kowalczyk

Józef Piłsudski (1867 - 1935)

Naczelnik Państwa Polskiego w latach 1918-1922
Wódz Naczelny Armii Polskiej od 11 listopada 1918
Pierwszy Marszałek Polski od 1920
Dwukrotny Premier Polski (1926-1928 i 1930)
Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje i patriotycznego ducha. Jego ojciec, również Józef, brał udział w Powstaniu Styczniowym w 1863 roku, kiedy to Polacy próbowali po raz kolejny odzyskać straconą w latach 1772 - 1795 podczas trzech kolejnych rozbiorów rosyjsko-prusko-austriackich niepodległość. W roku 1885 dostał się na studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie, związał się tam z socjalistyczno-rewolucyjnym ruchem "Narodnaja Wola". Za udział w studenckich rozruchach po roku nauki został jednak wydalony z uczelni. Nie został również przyjęty na Uniwersytet w estońskim Dorpacie, którego władze zostały powiadomione o jego sympatiach politycznych. Za zaangażowanie natomiast w działalność wileńskich socjalistów 22 marca 1887 roku został Piłsudski aresztowany i pod zarzutem udziału w spisku zmierzającym do obalenia cara Aleksandra II zesłany na pięć lat na Syberię - najpierw do Kiryńska nad Leną, potem zaś do Tunki.

Polska Partia Socjalistyczna (PPS) powstała w roku 1893 w Warszawie. Piłsudski w 1894 został członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego i redaktorem naczelnym wydawanego przez PPS pisma "Robotnik". Sześć lat później, jako jeden z czołowych przywódców partii został ponownie aresztowany przez władze rosyjskie i trafił do więzienia w Cytadeli Warszawskiej. Jednak już następnego roku przeniesiony do szpitala w Petersburgu uciekł stamtąd przy pomocy jednego z lekarzy, Władysława Mazurkiewicza.

W roku 1910 w zaborze austriackim udało się powołać do życia dwie legalnie działające, prowadzące ćwiczenia i wykłady teoretyczne z dziedzin wojskowości, organizacje - "Związek Strzelecki" we Lwowie oraz "Towarzystwo Strzeleckie" w Krakowie. Piłsudski został Komendantem Głównym Związków Strzeleckich w roku 1912. W chwili wybuchu I wojny światowej stanął na czele dobrze wyszkolonych oddziałów, z którymi wkroczył do Królestwa Polskiego, gdzie zajął opuszczony przez Rosjan pas ziemi przygranicznej. Następnie podporządkowawszy się Austrii stworzył oficjalnie Legiony Polskie i osobiście dowodził ich I Brygadą, w ścisłej konspiracji natomiast powołał do życia Polską Organizację Wojskową. Kiedy w roku 1917 Legiony odmówiły złożenia przysięgi na wierność Austrii i Niemcom, Piłsudskiego, chociaż rok wcześniej zrezygnował z dowództwa i zostawszy członkiem Tymczasowej Rady Stanu żądał utworzenia w Warszawie Rządu Narodowego, aresztowano i osadzono w więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 roku.

Po klęsce Niemiec zwolniony z więzienia Piłsudski udał się do Warszawy, gdzie otrzymał naczelne dowództwo nad polskimi wojskami oraz misję utworzenia w wyzwolonym państwie rządu narodowego. 14 listopada 1918 roku powierzono mu tymczasowe zwierzchnictwo nad krajem, 22 zaś otrzymał oficjalnie funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa. Funkcję tę sprawował do 9 grudnia 1922, kiedy to wybrany został pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriel Narutowicz. W 1920 roku Piłsudski został Pierwszym Marszałkiem Polski.

W roku 1923 Marszałek wycofał się jednak z czynnego życia politycznego. Powodem było zamordowanie przez prawicowe ugrupowania prezydenta RP Gabriela Narutowicza, który zginął zaledwie tydzień po wyborze na to stanowisko podczas otwierania wystawy w galerii "Zachęta" z ręki malarza Eligiusza Niewiadomskiego. Piłsudski uznał za niemożliwą współpracę z premierem rządu, Wincentym Witosem, którego uważał za moralnie odpowiedzialnego za popełniony czyn. Wycofał się do Sulejówka pod Warszawą, gdzie oddał się pracy literackiej i opozycyjnej propagandzie. Wówczas powstały: "Wspomnienia o Gabrjelu Narutowiczu" (1923), "O wartości żołnierza Legjonów" (1923), "Rok 1920" (1924), "U źródeł niemocy Rzpltej" (1924) i "Moje pierwsze boje" (1925).

Jednakże sytuacja w kraju zmusiła go do ponownego wkroczenia na arenę polityczną. Niepokoje społeczne, rosnąca liczba bezrobotnych i kryzys gospodarczy spowodowały, że Piłsudski, cieszący się ogromnym poparciem i poważaniem społeczeństwa, zażądał złożenia władzy przez gabinet Witosa. Kiedy jednak jego apele nie odniosły skutku 12 maja 1926 roku na czele wiernych sobie oddziałów Marszałek wkroczył do Warszawy i po trzydniowych walkach zmusił do ustąpienia zarówno rząd jak i gabinet prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Nie przyjął jednak nominacji na ten urząd - świadomy jego ograniczonych kompetencji odmówił przyjęcia tej godności, objął natomiast tekę ministra spraw wojskowych, przewodniczącego Rady Wojennej i generalnego inspektora Sił Zbrojnych. Sprawował również dwukrotnie urząd premiera - w latach 1926 - 1928 i 1930).

Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zaskoczyła cały naród. Do niemal ostatniej chwili ukrywał on nieuleczalną chorobę - raka wątroby. Jego pogrzeb stał się ogromną manifestacją narodową oddającą hołd zmarłemu Marszałkowi. Ciało zostało pochowane w krypcie św. Leonarda w Katedrze na Wawelu, obok pokoleń królów i najwybitniejszych Polaków, serce zaś zgodnie z pozostawionym przez niego testamentem umieszczono w srebrnej urnie i przewieziono do Wilna, gdzie spoczęło w grobie jego matki.

Opracowała: mgr Lidia BiałobrzeskaSztandar naszej szkoły


Dnia 25.03.2009 został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny pod hasłem "Sztandar naszej szkoły". Zadaniem uczniów było wykonanie dwustronnego projektu sztandaru Publicznego Gimnazjum w Miastkowie. Na pierwszej stronie należało umieścić wizerunek przyszłego patrona szkoły - Marszałka Józefa Piłsudskiego,
a na drugiej symbole narodowe.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I m-ce Monika Dymek - kl I c
II m-ce Martyna Sobocińska - kl III b
III m-ce Paula Kupidłowska kl II b

Wyróżnieni:

1) Anna Korytkowska - kl III b
2) Patryk Białobrzeski - kl II c
3) Beata Bednarczyk - kl III b
4) Wioleta Wilczek - kl III b

Organizator: mgr Grażyna NadrowskaAdministrator strony : mgr Lidia Białobrzeska